Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu

Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu | తెలుగు శుక్లామ్బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నో పాశాంతయే శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వస ధరమ్ గగన సదృశం మేఘ్ ఆ