Madhu Priya Bathukamma Song 2019-Bathukamma Patalu

Bathukamma Bathukamma Uyyalo… Uyyalo… Raama Uyyalo…Maa Bangaru Gowramma Uyyalo…Uyyalo… Rama Uyyalo…Saddula Bathukamma Uyyalo…Uyyalo… Rama Uyyalo…Ma Intikocchindi Uyyalo…Uyyalo… Rama Uyyalo… Diyyo… Diyyo… Dole…Oye Diyyo… Diyyo… Dole…Diyyo… Diyyo… Dole…Oye Diyyo…